رز موکت

پیدایش این صنعت به اواسط قرن گذشته باز میگردد که هدف آن به کارگیری ضایعات غیر قابل استفاده صنایع بافته شده و تبدیل آ«ها به منسوجات با کاربردهای خاص بوده است. منسوجات بی بافت امروزه کاربردهای وسیعی پیدا کرده اند و روزانه به تعداد محصولات این صنعت افزوده می شود.جهت تولید یک منسوج بی بافت دو مرحله اساسی به نام لایه سازی (وب فرمیشن) و پیوند زدن الیاف به یکدیگــر (وب باندینگ) مورد نیاز می باشد. ساخت لایه به سه روش کلی خشک،تر و یا پلیمری انجام میگیرد.مرحله باندینگ می تواند به روش ها ی مکانیکی،شیمیایی،حرارتی و یا مجموعه ای از این حالات انجام پذیرد.

ادامه

آخرین رویدادهای نگین رز

6 رویداد پست شده