هلدینگ رز بر این باور است که مسئولیتی سنگین در قبال صنعت کشور و صنایعی که از توانمندی ها و تولیدات این هلدینگ استفاده می نمایند، بر عهده دارد. تکیه بر منابع انسانی کارآمد و توجه به نیاز بازار، دو عامل اساسی در زنده نگه داشتن نام این هلدینگ تاکنون بوده است.

factory

صنایع رز، کیفیت را سرلوحه کار خود قرار داده و در کنار بکارگیری نیروهای متخصص و تکنولوژی های جدید بویژه در تولید محصولات و بهینه نمودن مصرف، ایجاد آرامش، کاهش قیمت تمام شده، رعایت مقررات مربوط به محیط زیست و پیشگیری از بیماری های شغلی را وظیفه خود دانسته و به گسترش روحیه کارآفرینی، تحول و ارتباطات علمی، انضباط سازمانی و مدیریت بر پایه اخلاق، توسعه کار گروهی و مسئولیت پذیری معتقد است.

عکس های مختلف از سالن های شرکت نگین رز

نگین رز را در شبکه های اجتماعی همراهی کنید!
شبکه های اجتماعی