گالری تصاویر

هجدهمین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران تکس

دهمین دوره نمایشگاه بین المللی انواع کفپوش، موکت

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران مرداد 98

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری

ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران،معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران