گالری بیست و چهارمین دوره نمایشگاه بین المللی ایران تکس