به سایت مجتمع صنایع نگین رز سپاهان خوش آمدید
سه شنبه ٢٧ آذر ١٣٩٧
صفحه اصلي > درباره ما 
منو اصلی
درباره ما

تاريخچه تشکيل گروه صنعتی رز

 

 1- شرکت توليدی و شيميايی رز پليمر

   اولين شرکت از گروه صنعتي رز شرکت توليدی و شيميايی رز پليمر می باشد که در سال 1369 تاسيس و راه اندازی گرديد. اولين توليدات اين شرکت پارافين جامد، پارافين مايع و وازلين بود. در سالهای بعد شرکت به تدريج گسترش يافت  و به توليدات آن اضافه گرديد. در حال حاضر علاوه برتوليدات قبلی نيز ژله کابل جهت مصارف صنعت مخابرات، پارافين مايع و وازلين بهداشتی، سولفانات و رز ميکس توليد مينمايد.

 2- شرکت صنعتی و توليدی رزموکت

   دومين شرکت از گروه فوق شرکت صنعتی و توليدی رز موکت می باشد که در اواخرسال 1371 به ثبت رسيد  و درسال 1372 با خريد ماشين آلات روز شروع به توليد موکت نمدی و کبريتی نمود. با توجه به شرايط اقتصادی و رشد روز افزون تکنولوژی در سال 1372 ماشين آلات مدرن از کشور های ايتاليا و لهستان خريداری و نصب گرديد و به مرور ماشين آلات قبلی از مدار توليد خارج گرديد. با راه اندازی ماشين آلات جديد ميزان توليد نيز به دو برابر افزايش يافت. از آنجائيکه مواد اوليه اصلی توليد موکت نمدی وکبريتی، الياف PP ميباشد جهت تامين الياف PP برای واحد موکت، تصميم گرفته شد واحد الياف سازی نيز تاسيس گردد.

 3- شرکت توليدی رزالياف اصفهان 

   سومين شرکت از گروه فوق شرکت توليدی رز الياف اصفهان می باشد که در سال 1373 شروع و هم چنين ماشين آلات آن خريداری و در اوايل سال 1374 ماشين آلات نصب و شروع به توليد الياف PP نمود. در سال 1378 نيز شرکت توسعه يافت و يک خط کامل توليد الياف به آن اضافه گرديد و علاوه برتوليد الياف PP امکان توليد الياف ترموبانيدينگ نيز ميسر گرديد. سپس براساس فعاليت های واحد تحقيقات پژوهش به مديريت آقای مهندس عطائيان توليد الياف سيمانی (رزانيت) امکان پذير گرديد و از آن به بعد شرکت رزالياف قادر به توليد الياف PP، ترموبانيدينگ و رزانيت ميباشد. با توجه به نياز مستربچ در رنگهای مختلف تحقيقاتی در اين دوره انجام شد و توليد آزمايشی مستربچ انجام پذيرفت و پس از موفقيت واحد رز رنگ شکل گرفت و در جهت توسعه و بهبودآن اقدامات لازم انجام گرفت و اکنون قسمت عمده مستربچ های مورد نياز در اين واحد توليد و در کارخانه رز الياف به مصرف می رسد وهم چنين قسمتی از نيازهای مستربچ کاوه الياف در اين واحد توليد و جهت آنها ارسال می گردد. واحد رز رنگ وابسته به کارخانه رز الياف است و از نظر حقوقی شخصيت حقوقی جداگانه ای ندارد.

 4- شرکت موکت خوزستان

   چهارمين شرکت از گروه فوق شرکت موکت خوزستان می باشد که در اواخر سال 1374 کارخانه آن که فعاليت چندانی نداشت خريداری و فعال گرديد. بدين طريق حجم توليد موکت نمدی و کبريتی گروه افزايش يافت و الياف آن نيز از شرکت رز الياف تامين می گرديد در سال 1378 باخريد ماشين آلات جديد حجم توليد شرکت افزايش و محصولات آن نيز متنوع تر گرديد (در عرض های 2، 3 ، 4 متر و طرحهای مختلف). در سال 1383 ماشين آلات مدرن اين شرکت به کارخانه رز الياف در اصفهان منتقل و آنجا نصب و راه اندازی شد.در واقع با انتقال ماشين آلات رز موکت و موکت خوزستان به کارخانه رز الياف و هم چنين خريد ماشين آلات ازکارخانه FNT ايتاليا توليد موکت متمرکز شد.

 5- شرکت کاوه الياف

   پنجمين شرکت از گروه فوق شرکت کاوه الياف می باشد که در اواخر سال 1379 کارخانه آن که در شهرک صنعتی کاوه قراردارد خريداری گرديد. سال 1385 با خريد ماشين آلات جديد قادر به توليد الياف پلی استر نيز گرديدند. سال 1388 نيز با انجام تغييراتی بر روی ماشين آلات الياف PP آن را تبديل به پلی استر نمودند و در حال حاضر هر دو خط توان توليد الياف پلی استر را دارند .از آنجائيکه توليد الياف پلی استر هم با چيپس و هم با پرک (بازيافت مواد پلی استری) امکان پذير است. شرکت جهت شستشوی مواد بازيافتی پلی استری (پرک) ماشين آلات مورد نياز را خريداری و نصب و راه اندازی نموده است و هم اکنون قادر به توليد الياف پلی استر به هر دو شيوه می باشد.

 6- شرکت مجتمع صنايع نساجی نگين رز سپاهان

   گروه صنعتی رز که با تاسيس و راه اندازی شرکت رز پليمر شروع و باخريداری کارخانه کاوه الياف به فعاليتش ادامه داد. گروه صنعتی رز از نظر حقوقی دارای شخصيت حقوقی نمی باشد و کليه شرکتها مذکور به تنهايی شخصيت حقوقی مستقل دارند شرکت های رزپليمر و کاوه الياف هنوز شخصيت حقوقی خود را حفظ نموده اند ولی شرکتهای رز موکت، موکت خوزستان و رز الياف از 15/9/1384 در يکديگر ادغام و تحت نام شرکت مجتمع صنايع نساجی نگين رز سپاهان مشغول به فعاليت می باشد. از نظر حقوقی شرکت های رز الياف و موکت خوزستان منحل گرديدند و نام شرکت رز موکت به شرکت مجتمع صنايع نساجی نگين رز سپاهان تغيير نام يافت و در واقع شرکت مجتمع صنايع نساجی نگين رز سپاهان همان شخصيت حقوقی شرکت صنعتی و توليدی رز موکت را دارد و در واقع گروه صنعتی رز فقط صرفا"يک نام تجاری است.